Guangzhou Anguang Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Mẫu đề nghị

0,12 US$ - 0,13 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,08 US$ - 0,09 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,03 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

0,12 US$ - 0,13 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Kate Feng
Chat Now!